Munchmuseet, MM N 476

MM N 476, Munchmuseet. Datert 1892–1893. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 476 bl. 1r

    Det var mørt og graat nedover
trappen –

    Gutten som holdt hende i { … }drog
hende i hånden – og kunde ikke
komme fort nok ned –

    Hvorfor går du så langsomt?
spurte han –

    Hun standset op ved hvert trin
og drog pusten –

    Utenfor blændet dagslyset dem
– alting var så lyst
Hun havde en bleget lillafarvet
hat –

    Der voxet lyst grønt Græs
mellom Brosteinene
det var Vår