Munchmuseet, MM N 465

MM N 465, Munchmuseet. Datert 1889–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 465, s. 1

    En rædsel kom over ham – var
han da alt gammel – han der
endnu ikke havde levet

    Et Det pinte ham dag og nat –
    Eller Denne reflexionen – ved
dræbte li alt liv – hvorfor
kunne han  … ikke { … }ælske uten
h at { … }lytte til hvordan hans
hjerte slog –

    Det var hændt
    Han følte elsket hende
ikke – Han følte sig bundet
der var Den y unge, sortklædte
enken sto for ham – hadde han
hende –

 

Munchmuseet N 465, s. 2

    Så  …  så han bort på fælden
– Kom –

    Så syns han med engang
{ … }det var modbydeli at de
sån skulde gå bort der – at
hun vidste hva han mente

    De satte sig – Han følte
sig k intet ønske – Han opdaget
den ‹furen› ved mundviken –
Han vilde nu så helst h{ … }un var væk –  …   … 
 … 

    Så vilde han ikke se på
hende – han vilde ha det han
hadde drømt om –

    Han la sig over hende –
Han vilde –

    D‹e› sa intet – han følte sin
sig ydmyget – og en uendeli
slap{ … }hed og tristhed –

    Hun strøg ham nedover det
våte håret – {s}Stakkar

 

Munchmuseet N 465, s. 3

    Han gik bort til ilden ovnen satte
sig på fælden og støttet hodet på
hænderne –

    Du skal ikke bedrive Hor –
    Han huset med engang den fornemmelsen
når { … }han havde da han var liden og
hans far læste høit budene –

    {D}Han hadde bedrevet Hor – det hørtes \ble lissom/
så stygt ud med engang –

    Han gjentog ordet flere gange – Hor, Hor –
Men det ble altid så stygt –

    Han følte sig
    Hv Var det al …  dette han hadde
drømt om, stridt for så længe –

    (Dette var en Denne angstfulde nydelse – med en umådeli
slappelse efterpå –

    Han la sig på fælden – i halv døs –
Han lå der længe – Han Da han
reiste så han på klokken – den var strax
{11}9 – Han hadde endnu ikke spist

 

Munchmuseet N 465, s. 4

Der var få folk på gaden –
Noen studenter fulle studenter
{ … }I enkelte vinduer brandt endnu
lys –

    Han tændte lys {F}forat gjøre toilette
gav sig

Han tog op noen hårnåle som
lå strøet på gulvet – Så fandt han
et lommetørklæde –

    Han så på navnesifferet – det
var mandens bogstaver – hun kanske
syet det til Bryllupsdagen –

    Så var gik han hjem – de sad
ved Aftensborde – Tanten sad maden
for ham – Faren læste høit en
mordhistorie – akkurat som vanlig –

    { … }Han ‹undret› sig derover
    { … }Den næste morgen stod hendes
billede igjen for ham – Han
forundret sig over ‹trode› n  … 

 

Munchmuseet N 465, s. 5

Han så hende atter skjøn og lokkende
Han udmalte sig alt hvad ha var
skeet den foregående aften – Levet
det op igjen – op igjen

    Han var atter i en spænding  … 
han skulde træffe hende –


    Det var { … }gjød sig en forunderli
varm glæde over ved da hun
i ‹Rus› passerende ham hvisket
i Aften 7.

    Han
    { … }Han var nervøs febrilsk ligetil
han Klokkeslette – til hun atter stod i hans
atelier i sin pelskåbe

    Han så på hende – Jo Han \syns/
fandt den røde trøie klæd{e}te – \hende/

    { … }Hvorfor Hvorfor – var nu ønsket
forbi – han tog hen { … }Kys mig –
sa han    han vilde føl få det igjen
ved hendes mund –

    { … }Han var atter
    De stod der længe – med læbene in til
hinanden    tause