Munchmuseet, MM N 453

MM N 453, Munchmuseet. Ikke datert. Bildeliste

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 453 bl. 1r

      
      Malerier.
 • 1) Syg pike (Krankes Mädchen)
 • 2) Liegende Weib
 • 3) Kragerö landschaft
 • 4) Wellen


      Lithografier
 • 1) Salome
 • 2) Weib in drei Stadien
 • 3) Portrait des Van de Velde Arkitekt
 • 4) Portrait des Kunsthandlers Gurlit
 • 5) Portrait des schwedisches Schriftstellers Tor Hedberg
 • 6) Portrait des polnische Dichters Stanislaw Przybyshewski
 • 7) Wellen
 • 8) Sternenacht mit grosses Baum und { … }zwei Kopfe
 • 9) Portrait des {D}deutsche Malers Leistikow mit Fra{ … }u
 • 10) Liebesbaum
 • 11) Trauermarsch
 • 12) Portrait des Arkitekts Henrik Bull