Munchmuseet, MM N 394

MM N 394, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 394 bl. 1r

    Så er det eiendommen –
    Ekely er udbasuneret som en
vældig værdi –

    Jeg har gjennem min ven
arkitekt Bull forsøgt at sælge
noen tomter til 20,000 kr sammen

    Han erklærte at ved undersøgelser
på kontorene så viser det sig at
jeg forat kunne sælge en tomt
må jeg først bekoste veie og kloaker
til 50,000 kr – Så kommer nok ut
l
utgifter til alle kanter arkitekter
og andre –

    Folk snakket om at den var
værd en halv milion – Sagen
er at jeg blot vil få 60,000 kr