Munchmuseet, MM N 370

MM N 370, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Axel Gunnerud, D. E. Finne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 370 bl. 1r

    Hr Konsulent D.E. Finne

 

Munchmuseet N 370 bl. 1v

    De finder at jeg lider af Hundeskræk
og nervøsitet – Hvad De hr Gunnerud
lider af der ingen { … }status tager { … }af smågutter
bliver bidt tilblods eller 4 { … }postbuder
bides ved jeg { … }ikke hva jeg helst skal
 …  –

    Med hensyn til min Hundeskræk
så får jeg { … }finde mig at det er en
fæber { … }sygdom hos mange hundeeiere
at hvis man ikke taaler alle
unoder hva Deres sinte hund finder
{a}på at de erklæres for kranglefanter
eller H nervøse

    Jeg faar forøvrig kan trøste mig med
at jeg faar dele æren af at have
hundeskræk med samtlige af { … }de
naboer der har at gå forbi Deres port
og hvoraf en er kaptein i Arbe Armeen
– Naar de samler underskrifter af
de der { … }ikke har vært bidt lig  … 
en stor en  …  vid  …   … 
 …  den  …   …  Deres hund sidder som det mægtige centrum

til Johannsen da vilde jeg kan
jeg forsikre Dem { … }de kunne faaet det
mangedobbelte når De havde henvendt
til folk  …  helt op til nordre Huseby

    Jeg skal ik på min part skal indskrænke
mig til Bevidnelse af de der er bidte af Deres hund har været nødt til at
gå forbi Deres port – og indenfor Deres dør

hvoraf alle de fleste ere skræmte og plaget og flere bidte