Munchmuseet, MM N 365

MM N 365, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 365, s. 1

    Jeg skal udtale Jeg betaler
mine skatter – og jeg vil
‹erklære› – Jeg må få lov
til at gå min vei til
mit { … }hus – uten at være
risikere at blive at de{tte}n digre
bandhund styrter mod mig
{ … } …  eller aften –  …  ‹risikere›
at blive bidt – eller revet
klæerne af – eller at jeg eller
{d}mine venner får den op
på sine skuldre – og jeg
må alvorli henstille til
politiet til ikke at la
bæstet få anledning til at
skaffe flere vidne der nok
vil melde sig – hvis den
ikke uskadeliggjøres

 

Munchmuseet N 365, s. 2

    Hidentil

    Jeg skal f{ … }å lov til at
give forbauseli udtryk
for forskjellen Gunnerud kommer
med –

    ‹{D}Til› mig sa han – En hund
kan få lov til at bide
innenfor gjærde –
om Postbudet der fik buxerne
revet af sig sa han –
Det kan ikke kaldes bid
og han holdt sig desuden
i portstolpen – (altså ikke tilladt!)

    Det synes  …  som mange
mener at en hund et
menneske p må slides
helt fra hverandre hvis det

 

Munchmuseet N 365, s. 3

en hund kan bebreides noget

    – Jeg skal osså påpege den
almindlige taktik slige
hundeeiere bruger – de f{ … }år
efter fler endeli dom på sig
– så holder de hunden
inde { … }et halvt år – og
så slipper den så løs –

    Så spør for spørges –
er der f nye bid –
Der skal altså nye mennesker
bides som vidner –
Da jeg ikke agter at optræde
som nyt vidne går jeg ‹og›
mine venner ikke veien og
og derfor er det jeg anmelder den

At der Der blev fremført
ved meddomsretten circa

 

Munchmuseet N 365, s. 4

7 vidner på bidte,
og molesterede mennesker –
Det er ikke så lidet når
man betænker det er en
liden privatvei – hvor blo
meget få mennesker gå – og
hvoraf de fleste man en
{ … }halvdelen er  …  Gun ‹raske›
hrr Gunnerud

    – Gunnerud fremlægger vidne
på at han har set mig
mate hunden uden at jeg
blev angrebet – Tænk at en
hund kan fremlægge sligt
vidnesbyrd – det er altså
hændt{–}! Jeg mente man
regnet efter de tilfælde { … }det
{ … }beviselig var hændt –

 

Munchmuseet N 365, s. 5

    Sudmann der er Gunneruds
nabo har jo vexlet endmere

    – Først { … }viste h{ … }an sig til
mig aldeles rasende over
hunden – { … }Og {det}var { … }enig
om anmeldelsen – forandret
han forandret sine følelser da han
efter min anmeldelse – skulde
give sit vidnesbyrd –

    Han gjorde nogenlunde som
{de}alle de øvrige { … }Husebyboere
der { … }aldri {h … }behøvet at gå
{ … }forbi hunden – Gav det et
så taalelig vidnesbyrd om
god opførsel –

    Da {jeg}han derimod fik sin
svigerinde herude stærkt
maltrakteret af bæstet var

 

Munchmuseet N 365, s. 6

han ved vidnesudsagnet ved
meddomsretten den { … }ivrigste
af alle til at vidne mod
hunden –

    Nu derimod da han ikke
oftere behøver at gå veien
og vel har set Gunnerud
sammen med den {f … }elskelige
hund – så ser det ud til
at signalene delvis er
forandrede –

    E Ligeledes med de to
øvrige beboere Familierne
Dahl og Finne efter at de
er blevet omgangsvenner
med Gunnerud {s}og

 

Munchmuseet N 365, s. 7

har osså disse Familier
tilbagekaldt sine

    Men selv sinte hunder
bider jo ikke altid de
{v}der vanker i Herrens hus

    – Det blir altså jeg og
mine bekjendte det kommer
a{ … }n på – og jeg har ret
til veien – at gå ifred på
veien

 

Munchmuseet N 365 bl. 3r

    Af de der bor her eller boet her foruten
mig og Gunnerud – Det er
{ … }beboerne af afdøde Dahls
villa Kaptein Finnes villa og Sudmans
Villa –

    Alle disse tre er stærkt forulæmpet
af hunden men har efter
sine forskjellige følelser { … }givet
høiest afvigende forklaringer
– Det kan vel komme delvis
af at Gunnerud med sine
mærkelige ævner har gået om
med hund{ … }en og vist den fredeli
og god – som vanli n{ … }år
Herren er { … }  …  med naturligvis

    Allerede første år jeg { … }var

 

Munchmuseet N 365 bl. 3v

talte jeg og afdøde Kaptein Finne
om den yderst brysomme
Gunnerud-hund der ikke lod
os gå i fred –

    Han bad mig instændi
om at anmelde hunden

     På samme tid – (jeg ved
ikke om det var Kaptein Finne)
blev det mig sagt at Fru
Kaptein Finne var blevet
forulæmpet af den idet den
{ … }svære { … }køter var hoppet på
skuldrene af {den}hende    Jeg husker
at dengang blev det mig fortalt betegn{ … }et {Finne}Gunnerud
Finne som Kujon – da han
bekl{g}aget sig herover

 

Munchmuseet N 365 bl. 4r

    Gunnerud har altså fået
opnået at de tidligere «bidte»
familier i veistykket der
tidligere høilydt har klaget
over den til at frafalde klagene
– De føler sig jo { … }selv sik{ … }re
især Sudman der er flyttet
til Bestum –

    Jeg skal få udtale mig lidt
om hva hun{ … }deeiere af
Gunneruds type mener { … }om
at en hund er god eller
{ … }ond – Hovedsag{l}elig legges
det psychologisk moment at
den – den søte hunden er { … }snil
mot os og vore venner – at
de er slemme mot andre – forhøier dens godhed

 

Munchmuseet N 365 bl. 4v

    Gunnerud har udtalt til
mig {at}da det kom på tale at
den { … }lille melkegut blev bidt:

    Pu{ … }h! det var intet{–}! Der såes
ikke blod og det var indenfor
mit gjærde

    {Har}De mener en hund har
ret til bide innenfor gjærdet?
{ … }spør j{ … }eg –S

    Ja sier han
    Har man hørt mage til
kulturstandpunkt! –

    Enhver der har et lovli
ærend eller i et uskyldi ærend
får værsgo finde sig i bid –

    – Med hensyn til { … }de f …  fire
postbud udtalte han sig
{ … }på lignende måte

 

Munchmuseet N 365 bl. 6r

    Jeg skal få udtrykkeli
fremholde –

    Når en hund som denne
i 7 eller 8 år har vist sit
onde sindelag – så blir den
ikke efter et halvt å{ … }r at
have været bunden – { … }pludselig
god –

    {Det}Da jeg nu atter meldte
hunden så blev jeg af politiet
spurt om det var { … }nye bid

    Jeg skal få betone:
{ … }Af { … }de { … }der benyt{ … }ter Veistykket
er efter hva jeg ovenfor har forklaret
egentlig jeg og de mange der
skal til mig der { … }isåfald skulde
bides – Det så ud som der skal

 

Munchmuseet N 365 bl. 5r

forlanges nye bid forat få
den holdt i bånd – enda den
{tidligere}allerede er dømt hertil –
efter politi og meddomsret

    Men vi finner os ikke
længer i det – Jeg skatte{s}r
{ … }summer til komune
og stat og vil ikke blive
behandlet som en indbrudstyv
fordi jeg går den lovlige vei

    – Hverke{ … }n jeg eller mine
bekjendte går denne vei

sålænge Gunnerud slipper
den løs – Vi må ta
automobil eller gjøre store
omveie –

    Veistykket blir altså en

 

Munchmuseet N 365 bl. 5v

privatvei for Gunnerud og
hans bekjendte – men da
må han opslå en plakat
{Hunden}ved veien!

    Hunden er løs vogt jer

    I tilfælde må jeg
da forlange erstatning for
brugte automo{p}biler for mig
og mine bekjendte { … }og for
ellers forvoldt skade i
disse år

 

Munchmuseet N 365 bl. 6v

og hvis ikke jeg hadde { … }tvunget
Gunnerud til en liten grad af forsigtighed
var antallet blevet
mangedobelt

    Gunnerud har gået om
med hunden til bekjendte
i nabolaget og fået erklæringer
for at den er god og ikke bider

    – Dette betyder selvfølgeli
intet – Den er som båndhund
væsentlig farli i nærheten af
sit hjem –

    Desuten – Det er med en hund
som med et mennes{ … }ke{–}:

    Er hunden eller mennesket farli
i visse forhold eller øieblikk
da er hunden eller mennesket
farli –

    {Man}Den {kan}mest sinte hund
bider jo ikke altid –