Munchmuseet, MM N 360

MM N 360, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 360 bl. 1r

    { … }Jeg flyttet for circa 12 år siden
ud til Aker – Der forbi et nabohus
På veien til og fra huset mærket jeg snart
tilstedeværelsen af e{t}n styd Kommentar bastard af
en Bernhardiner og kjøter – { … }I mine egne
betragtninger afbrødes stadi af at { … }rasende
udfald fra af kjøteren fra naboens port – der
altid stod åben –

    { … }Enten jeg kom fra eller til hjemmet –
Specielt om aftenen var det uhyggeli –

    Så kommer fortæller postbudet mig
at han er bidt – Postbudet reiser forlater
stillingen – { … }En ny kommer – Han blir bidt
og forlater stillingen – (En tredie kommer en
vinterdag til mig og viser hele buxen oprevet)
– En melkegut der var inne med melk
blev bidt –

    Nu syns jeg det var uhyggeli at
ha det rasende dyr in på mig og
jeg klaget til politi – Han blev påbudt
mundkurv – Den optrådte nu med
en skindrem der strammedes efter
eierens tykke – Den bet like godt for det

    Det tredie postbud kom med en vinterdag
og viste mig buxen der var helt oprevet
– Jeg hørte stadi klager fra naboer
og andre over hunden der slo  … 
folk overende så de lå i bakken

    Kv

 

Munchmuseet N 360 bl. 1v

    Jeg {g}benyttet en benvei – Jeg ophørte
med at bruge hovedveien – og tok alti
måtte altid bruge bil om aftenen
forat undgå bæstet –

    Uheldigvis var benveien osså
beleiret af en annen nabos hund
En da Min husholderske kom
gråtende op en dag og viste opreven
kjole og et bid i armen –

    Det var fuld krigstilstand på
gården – En  … 

    Jeg klaget atter {–}til politi –
Så optrær naboen med kjøteren
i et lænke { … }udenfor mit hus –
Se pån sa han – den er så snil –
Den sto der dum og kjøteragti –

    Det kan nok være den ikke biter nu
de holder den sa jeg – men når den er fri
Den er opdrat som vakthund der holdes bunden
og tror alle mennesker er fiender –

    Den har aldri bidt noen sa han – Nu sa
jeg det var da rart – postbudet den rev klær
af da sa jeg – og barnet den melkegutten –
Den har aldri bidt sa han { … }hefti – Melke-
gutten var innenfor hus gjærdet da han
blev bidt – Postbudet holdt i porten da
han blev bidt – { … }Hunden gjorde sin plikt den
skal bite innenfor gjærdet – og vi man er i sover
ikke trykt hvis vi ikke har slik hund –

    Men vi andre da jeg – skal vi andre gå
utryg på vor vei forat De skal sove trykt