Munchmuseet, MM N 342

MM N 342, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 342 bl. 1r

    Min nervøsitet som da var
voxende til det kulminerte i Kjøbenhavn
– og som var bli forstærket ved mange anfald
fra presse og såkaldte venner – især overfaldet
af Haukland i Kjøbenhavn – ¾ år før 1905
kunde ikke ændres –

    Men hva Jeg var ‹und› begeistret for
1905 og frigjørelsen – Hva jeg frygtet var
atter strid med mine landsmænd –

    Jeg hadde jo i Marts 1905 havt
Februar 1905 i 3 dage i træk havt
‹svære› anfald på et hotel i Hamburg
og måtte simpelthen flygte fra byen

    Jeg havde Det var anfald med sønderslagne
rum (jeg indbildte mig at mine landsmænd
var over mig{)}og slog om mig) Jeg kom dagen
efter i strid med et følge ‹sofa{ … }oficerer›
der skulde med Keiseren til Marokko { … }og
det endte med slagsmål og udfordringer –

    Det jeg frygtede indtraf –
Først den lille uoverlagte hændelse med
I. V. så hævnen af fra hendes side
og især elskeren der udspredte at jeg var
nervøs over et svensk krigsskib – og
og Jeg havde udtalt at jeg da jeg blot havde
en brugbar hånd ikke kunde melde mig i rækkerne
men kunde ellers gjøre nytte, blandtan Kommentar som friskytter

 

Munchmuseet N 342 bl. 1v

    Jeg De fik påvirket den sindssvake Karsten
der overfaldt mig en aften med hånsord
Jeg kastet ham ut efter { … }min steile trap
og gjennempryglet ham

    Da jeg blot havde en hånd – gled jeg
ned – faldt og lå mellem skarpe
stene med knust hånd

    Jeg beviste at jeg nok kunde gjøre nytte
men ikke træde ind i noget Geled –