Munchmuseet, MM N 306

MM N 306, Munchmuseet. Datert 1903. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 306, s. 1

Jo ser Du her har jeg
engang  …  E. siddet for
nogle år tilbage – og jeg
spørger i luften – er
der en Gud – hører han
så tal – og jeg spurgte
er {jeg}det galt jeg gjør?

Så farer en Kugle forbi
mit Øie – jeg jeg havde
affyret den {med}en { … }Revolver
uden at have være det
bevidst – Jeg tænkte på
den Pigen – og spurgte om
jeg ikke havde Ret at elske
som hele Naturen elsker

 

Munchmuseet N 306, s. 2

Ja nu var det jeg som
kom til at tale {h}om
hende – For det var
et slet Varsel og { … }hun
bragte mig idel Ulykke
– Ja nu har  … 
Jeg må tale med  … 
‹de› går ikke længer
– der blir en Ulykke
– Blir en Ylykke
Ja – Ja det er alvorligt
– Du må tale med
hende –
«Men kjære hvorfor? –

 

Munchmuseet N 306, s. 3

    Hun må tales med
– ellers går det galt –

    Til hvad Nytte –
alt er jo færdigt –

    Jeg elsker hende jo ikke
– Hvad kan det
nytte – Hun dræper
sig hvis hun ikke
får tale med Dig –

    Men hør nu – sid{ … }ste
Måned har man
ustanselig overfaldt
mig med det samme

 

Munchmuseet N 306, s. 4

    – Jeg må tale med
hende – Jeg har ikke
seet hende på to År
og interes jeg føler mig
nu vel som Du og alle
ser – ser det findes
ikke Kjærlighet hos mig
det kan enhver se –

    – Sidst kom Fr. D.
og sa det samme så
mig ind i Øinene og sa
– det går ilde –
Jeg blev mer uhyggelig
tilmode    Hun begyndte