Munchmuseet, MM N 242

MM N 242, Munchmuseet. Datert 1918–1925. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 242, s. 1

    Det er noget jeg ikke fik
tilstrækkeli pointeret for
politiet der var hos mig
i anledning Gunneruds
hund –

    Der blev atter spurt om
der var mye bid eller
overfald af hunden

    Jeg skal bemærke at de
så tilstrækkeli tilfælde af
bidte og forulæmpede folk at
der behøves ikke flere

    – {Det er}Vi finner os simpelthen
nu ikke oftere i at lade
os bide og forulæmpe slig
som det nu i 5 år har været
tilladt

 

Munchmuseet N 242, s. 2

Hvis vi ikke får tilstrækkeli
beskyttelse af politiet så
holder vi os væk – og vi går heller
ikke nu længer veien

Vi får tar automobiler
når føret tillader – går over
tilsneede jorder eller omveie
{eller}eller forlader stedet helt
– Det er nemlig egentlig
blot mig og mine venner
eller kunder det går ud over
– de par andre familier
er omgangsvenner til Gunnerud
– Altså noen nye bevis
vil vi ikke skaffe – men
det 5te postbud vil sikkert
bli bidt {og}hvis han træffer
hunden løs i det øieblikk
han kommer – og det er jo udsikt

 

Munchmuseet N 242, s. 3

    Når Gunnerud fortæller

til sandt jeg kjenner hund
at postbudet kan blive så
lemlæstet – at der vel ikke
længer kan nøles