Munchmuseet, MM N 236

MM N 236, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 236 bl. 1r

    Jeg har gennemseet Deres
skrivelser og skal udtale at
jeg ingensomhelst interesse har
af at at der lægges forstærket
vandledning i fortsættelsen af Jarlsborg
veien og Jeg har tidligere
nævnt mine stærke tvil om
Inden brandvæsenet kom var huset nedbrændt. Resten
vilde vand
ødelegge

nytten ‹og› af dette og desuten er
tiden nu for så så fremskreden og
det var værre for at få stærkere
pres til sprøitning i haven at jeg
ønsked {d}forstærkelsen og bad om Deres hjælp hertil Det var min
Nu til vinteren er der ingen-
som helst nødvendighed – Vandpresset er
desuten nu blit meget stærkere
efter regnet – Dengang var tørke

    (Jeg udtalete på det kraftigste og
indstændigste at jeg ikke  …  måtte forstyrres
hva min helse ikke tålte – Det er mer
end tilstrækkeli uro all svete over denne
sag har forvoldt mig)

    Jeg skal ennu engang udtale at jeg høili trænger ro