Munchmuseet, MM N 215

MM N 215, Munchmuseet. Datert 1918–1925. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 215 bl. 1r

Det synes ikke som om
disse intresserer sig for
om postbud, skorst{ … }ensfeier
eller melkegutten bides
– men de selv er fra før bid

    Jeg  … 
    hun Jeg forstår ikke
nødvendigheden af at alle
vi overfaldte – bidte –  … 
mennesker der har måttet tåle dette
i 5 år – absolutt skal bides pånyt

herfor må dette bæst ‹uskadeligjøres›

 

Munchmuseet N 215 bl. 1v

Foruden «det gla
postbud der altså skal
bides» {har}er kan
melde om angreb
fra hunden siden
gives der nok { … }flere
om det end ikke
og jeg ved om flere
end de der har
utgivet sit vidnesbyrd
– om det end ikke
er tilhørende den
‹kur› av villaeiere der aldri

går veien og ikke er Gunneruds venner