Munchmuseet, MM N 211

MM N 211, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 211 bl. 1r

Der hver Gang hunde p
    Dette at hunden er  …  stadig
er anmeldt og mulkteret og
stad stadig slippes løs og atter
meldes efter nye misgjerninger
så hænder det samme – Politiet
spørger om der er nye { … }bidte
 …  og lar den gå til en ny
er bidt – {s}Jeg må spørge hvor længe
skal dette hvedvare – hvormange må bides –

    Hvor mye skal da Mennesker slides
istykker { … }for virkli at få den uskadeliggjort

 

Munchmuseet N 211 bl. 1v

✓ Jeg skal osså påpege dette –
Gunnerud sier han går med
hunden og passer på den –

    Hunden  …  løber imidlertid langt
i forveien – {h}eller helt væk –
hva gjæl hjælper så det –

     … Treffes den udenfor ‹{ … }hos›
hus af { … }mig eller noen af mine
så løber den vist og sikkert på mig