Munchmuseet, MM N 185

MM N 185, Munchmuseet. Datert 1920–1930. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 185, s. 1

    {Jeg}Det er circa 78 år når
medregnes { … }hundens første
opholdssted den altfor tydeli
har vist sit onde sindelag
{ …  … }Der vides af mig
vel om
og det er et
temmeli stort antal mennesker
bidt og forulæmpet som bare
jeg ved om – Det kan jo
være mange { … }fler
Det viser sig at når
Gunnerud af politiet
blir tilholdt at holde den

 

Munchmuseet N 185, s. 2

 … 
i bånd så så blir det
overholdt så dårli at den
efter en kort tid atter er
løs –

    Nu efter den sidste dom
blev hunden vist næppe et halvt
år { … }i bånd da Gunnerud
begynte mer og mer at
la den gå løs på den
måde at han gik med
den – det blev friere og friere
med hunden så den
såes løs både formiddag
 …  eftermiddag – og ‹da
næsten fri› helt ned til
Skøien

 

Munchmuseet N 185, s. 3

 … 
Selvfølgeli { … }vilde den s … 
helt overlades til { … }sig selv
– Eller . …   … 

    Veistykket op til mi{n}t
hus blir atter krigs{ … }sone –

    {N}Da jeg sidst atter meldte  … 
Man forlangte man nye tilfælder
af overfald eller bid forat dømme
hunden

    Jeg skal bemærke –
    Veistykket er { … }kort – Det
er foruten Gunneruds hus
4 { … }der boligger ved veien –
– To af familiene er
venner av Gunnerud og
kjenner hunden – Det blir
nærmest jeg og de der
skal til mig der skal skaffe