Munchmuseet, MM N 119

MM N 119, Munchmuseet. Datert 1899. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 119 bl. 1r

    En Tid
    År efter sidder jeg med en
Kvinde i en Restauran i Italien
– Kvinden stortutet og { … }jeg
var syg og ulykkelig –

    Pludselig kommer en hvid kat
frem og ser på os – og jeg s
Kattens Blik var menne et
Menneskes og jeg grøsser og sier
– Hvis Du enda havde et
Blik som denne kat så jeg kunde
se Dig i Sjælen for Du har intet Blik

{og … }dog heller jeg så hun var den hvide kat

 

Munchmuseet N 119 bl. 1v