Munchmuseet, MM N 105

MM N 105, Munchmuseet. Datert 1890–1897. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 105, s. 1

    Han hadde ikke været gla
i hende som nu – { … }denne deilige
kvinden som ‹vist› var ulykkelig
h og så deilig – var
gla i ham – og at det var
mulig.

    Han så
    Den n
    Den næste dag var han
Grand tidlig om morgenen
han hadde ikke kunnet
sove – mon hun kom idag –
han gik på Gravesen
så var han ude igjen –
Han Var Timerne g vilde
ikke gå – ved 3 tiden
var v han på bryggen for
at se om hun kom
hun var der ikke – det
var ikke at holde – skulde
han reise i morgen ned til
hende – men kanske hun kom
i morgen – hvad skulde han gjøre

    Han erindrede hun hadde sagt ingen er gla i mig

 

Munchmuseet N 105, s. 2

skrive – han vidste turde
ikke – hun hadde forbudt
ham det –

    At han han kunde ha
reist fra hende – Hun
hadde bedt ham bli –

    Så var kom hun m
han stod bag et vindu
– så hende komme – han
var lykkelig    nu skulde
han træffe hende på
Karl{jo}Johan –

    Hele dagen var han
på gaden eller på Grand
og { … }den næste formiddag –

    Ved middagstider var
hun der ikke han var
skulde han gå hjem uden
at { … }se hende

    Så følte han hende
komme mod sig – sammen

 

Munchmuseet N 105, s. 3

med noen andre – Hvor
besynderlig blød han blev
i benene –

    Han hilste dybt – høitidelig
– hun hilste bøiet sig
fremover og smilte til ham
– og så ham ind i øinene –
Og Han var alene tilbage
hvad skulde

    Han så { … }bare den sort
– dette smilet – den sorte
Han gik uden at vide af
det han skulde være hjemme
– men så var han på Grand
drømme ind i { … }den tykke
røgen –

    Hvordan skulde han få
tale med hende – Er han holdt
på at fortvile – var han