Munchmuseet, MM N 63

MM N 63, Munchmuseet. Datert 1929. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 63 bl. 1r

    1889–1929 små udrag af min
dagbok Af mine Optegnelser

      St. Cloud 1889
    Der skal ikke længere males interieurer
og folk som læser og kvinner som strikker

    Det skal være levende mennesker der
puster og føler og lider og elsker –

    Jeg skal male en række slike bilder
    Folk skal forstå det hellige ved det
og de skal ta hatten af som i en kirke
      1889–1890
    Jeg maler ikke det jeg ser men det
{s}jeg så –
      Christiania 1903–1904
    Kunst er det modsatte af natur –
Jeg maler ikke efter naturen jeg tar
fra dens rike fat –
      As Aasgaardstrand Berlin Omtrent 190 … 3
    Kunst er krystalisation.       {Ber … }Aasgaardstrand Omtrent 1904
    Fotografiapparatet kan ikke konkurere med
maleriet sålænge det ikke kan brukes i
himmel eller helvete

 

Munchmuseet N 63 bl. 1v

    Ekely    Skøien    1929

    Et kunstværk er en krystal – som
krystallen har sjæl og vilje må
kunstværket osså ha det –

    Det er ikke nok at kunstværket har
riktige ydre fl planer og linier –

    Sjæl Vilie og indre Spænding