Munchmuseet, MM N 15

MM N 15, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 15, s. 1

     … 

    Den lille åbningen mellem gardinerne
blir lysere, større dagen gryr.
Jeg ligger og o Jeg begynder igjen
{D}Minderne at grave i minderne
de dukker op – det ene efter
det andet snart fra lange tider
siden fra jeg var liden lige til
den sidste gangen jeg så ham.

    Som vi sad der f …  ved middags
bordet før vi rei jeg reiste – så lidet –

    Jeg tænkte på hvor rart det
igrunden var at være så længe borte
– så gammel som han var –
han sad som vanlig ved enden af bordet
bøiet og grå – sad imod lyset

    Min tante { … }talte gav noe
spurte om jeg hadde husket på
støvlerne mine –

    Min far {s}Så ba min far mig
være forsigtig – det var slemt om jeg

 

Munchmuseet N 15, s. 2

syg der.
\Jeg/ måtte jeg skrive ofte – så
de vidste jeg var frisk.

    Så var vognen for døren – jeg tog
farvel
Farvel da – far fulgte mig
ud i gangen – Så hadde jeg
glemt noget – og så tog jeg
ham endnu engang i hånden –
Jegråbte tante nedover trappene
at jeg måtte ta ta godt
under mig på dampbåden –

    Dernede var Petra Kommentar og Kristian Kommentar
og en hel del af mine kammerater
men Dampbåden skulde ikke
gå før fler {flere}to timer efter.

    Nu kunde jeg være sammen
med dem hjemme endnu lidt –

    Jeg Dampbåden er forsinket
så hadde jeg ikke noget andet
at gjøre så jeg – gik jeg
lisså gjerne hjem – jeg var lidt for
generet –

    Så snakket { … } …  vi lidt om
hvordan veiret var – var det