Munchmuseet, MM N 9

MM N 9, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 9 bl. 1r

på disse linjer jeg ved ikke hvorlænge
det så så mærkværdigt engelt enkelt
og naturligt ud – som det skulde
så være.

    Begravelsen foregår Torsdag den
    Det var min far – som jeg omtrent
næsten altid var de{ … }n
med den blanke issen

han som altid når jeg kom p hjem
sad der ved Skatoldet – med piben i
mundvigen grå og rundrygget i den
gamle slobrokken og som smilte så hyggelig
 …  når man talte til ham – smilte
gjennem en tyk sky af tobaksrøg,
det var sån – aldrig se smilet
mer – jeg bøiet \mig/ dybt ned i
avisen.