Munchmuseet, MM K 5859

MM K 5859, Munchmuseet. Datert 03.10.1922. Brev fra Olaf Krohn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
3die Oktbr. 22    Kjære Munch!


    Her har du det meget
sjeldne frimærke som jeg har
snakket om. Det er rimeligvis
et unicum, saa du faar ta
vare paa det. Den beste av
os alle fire synes jeg er «man-
den paa væggen».

    Jeg vil gjøre dig opmerk-
som paa en artikel som jeg
har skrevet til Aftenposten og
som heter: Oasen i Ørkenen.

 

      

    Ellers skal jeg hilse dig
fra den lune rede. Den er for-
resten fanden ikke saa lun om
dagen, den ligger i første etage
og vi er endnu ikke begynnt at
lægge i ovnen. Det vilde være
koseligt om du paa dine ensomme
vandringer saa indom. Martha
har «Funeral March av Chopin,
spillet av American Regimental
Band». Det er noget baade for et
vaadt og et tørt øje.

    
    Aaslaug og Martha
hilser

    Din
Olaf K.    Pontoppidansgt. 11
    Sagene