Munchmuseet, MM K 5278

MM K 5278, Munchmuseet. Datert 29.01.1914. Brev fra Karl Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Sons prestegård 29/1–1914.    Kjære E.


    Jeg må fortælle dig, at jeg er kom-
men hjem efterat ha underkastet mig en ope-
ration for den Basedowske sygdom. Den var meget
farlig – man frygtet for hjærtet! Jeg kunde således
ikke bedøves. Men hjærtet holdt, hvilket viser, at jeg
er i besiddelse av noget av den samme kraft, som
har ført dig så vel gjennem farlige kriser.

    Når nu hjærtet greiet sig, betyr det altså, at mit
øie vil komme til at frydes ved synet av den
lovede radering. Da jeg også tidligere har
mindet dig om den så stærkt efterlængtede ra-

 

      

    
    Avsender Pastor Bjølstad
    Son.

dering, siger Helene
min kone – at du fra nu
av antagelig vil hade os!
Fremtiden får da vise det-
te

    
    Med hjærtelig hilsen
    KB
    
    Hr Edvard Munch
    \Postlagernd/
    Grimsrud
    \Frankfurt/Main/
    Moss
    \Berlin/ \postl/