Munchmuseet, MM K 5182

MM K 5182, Munchmuseet. Datert 12.12.1943. Brev fra Vidkun Quisling.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
OSLO 12/12–43


    EDVARD MUNCH
    JARLSBOGVN 13 SKØYEN


    JEG BER DEM MOTTA MINE BESTE LYKKØNSKNINGER
TIL OTTI ÅRSDAGEN

    
    VIDKUN QUISLING