Munchmuseet, MM K 5164

MM K 5164, Munchmuseet. Datert 19.09.1922. Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-Ausstellung und Verlagsanstalt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.]

PAUL CASSIRER
KUNST-AUSSTELLUNG
UND VERLAGSANSTALT
Fernspr.: Amt Nolld. 2068 2069 u. 2070
Fernspr. d. Panpresse: Amt Lützow 6350 BERLIN W 10
Viktoriastraße 35


den 19. September 1922
    Herrn Edvard Munch, Christiania
 • Kat. Sie erhalten zurück: Kronen
 • PC.
 • 35 Mädchen auf der Brücke 400. --
 • 36 Apfelpflücker 300. --
 • 38 Liegende Frau, gross 500. --
 • 46 Stehendes junges Mädchen 300. --
 • 48 Menschengruppe auf dem Platz 200. --
 • 52 Zwei Mensohen 200. --
 • 58 An der Küste 200. --
 • 59 Tannenwald 200. --
 • 60 Die letzte Stunde 300. --
 • 67 Haf enstadt I 200. --
 • 69 Zwei Männer 150. --
 • 72 Der Baum 200. --
 • 74 Damenporträt 200. --
 • 83 Männerkopf 300. --
 • 85 Damenbildnis en face 300. --
 • 88 Frauenkopf, rötel 300. --
 • 93 Krankenzimmer 300. --
 • 95 Landschaft 300. --
 • Kronen 4850. --