Munchmuseet, MM K 5163

MM K 5163, Munchmuseet. Datert 26.10.1921. Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-Ausstellung und Verlagsanstalt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.]

PAUL CASSIRER
KUNST-AUSSTELLUNG
UND VERLAGSANSTALT
Fernspr.: Amt Nolldf. 2068, 2069 u. 2070
Fernspr. d. Panpresse: Amt Lützow 6350 BERLIN W 10
Viktoriastraße 35

26. Oktober 1921
    Herrn Edvard Munch, Kristiania
 • Credit
 • Per:
 • 1921 Verkauf graphischer Blätter
 • April Kat.Nr. Kronen
 • 4. 39 Liegende Frau, Litho, farbig Kr. 400.--/1/2- 200.--
 • 5. 35 Mädchen auf der Brücke, H. farbig 400.-- 200.--
 • 39 Liegende Frau, Litho, farbig 400.- 200.--
 • 56 Apfelpflücker " " 300.-- 150.--
 • 57 Haus im Mondschein, H. 2 Ex. je 100.-/ 200.-- 100.--
 • 65 Zwei Köpfe, H. farbig 300.-- 150.--
 • 7. 52 Mann und Frau, Rd. 200.-- 100.--
 • 12. 65 Zwei Köpfe, H., farbig 300.-- 150.--
 • 19. 51 Strassenarbeiter, Litho 300.-- 150.--
 • 54 Kinderköpfchen, Rdg. 100.-- 50.--
 • 25. 78 Frauenbildnis, Litho 300.-- 150.--
 • 35 Mädchen auf der Brücke, H.‚ farbig 400.-- 200.--
 • 29. 75 Strassenszene 200.-- 100.--
 • 69 Zwei Männer, Litho 150.-- 75.--
 • Kr. 1975.--
 • Mai
 • 12. 35 Mädchen auf der Brücke, H., farbig Kr.400,--
 • 36 Apfelpflücker, Litho, farbig 300.--
 • 57 Haus im Mondschein, H. 100.--
 • 58 Haus an der Küste, H. 200.--
 • 60 Die letzte Stunde, H. 300.--
 • 78 Frauenbildnis, Litho 300.--
 • 48 Menschengruppe auf dem Platz, H. 200.--
 • 43 Bildnis Wolfgang Gurlitt, Litho 400.--
 • 50 Bildnis Delius, Litho 300.--
 • 65 Zwei Köpfe, H., farbig 300.--
 • 79 Ruhende Frau, Litho 400.--
 • 91 Zwei Frauenköpfe, Litho - 500.--
 • Kr. 3700.-- 1/2 1850.-
 • Juni
 • 8. 37 Sitzende Frau, Litho Kr. 300,--
 • 38 Liegende Frau, Litho, gross 500.--
 • 39 do. " farbig 400.--
 • 40 Zwei Menschen, Rötel, Litho 500.--
 • 41 Feuersbrunst, Litho 400.--
 • 51 Strassenarbeiter, Litho 300.--
 • 71 Skagenmädchen, Litho 150.--
 • Uebertrag Kr. 2550.-- 3825.-

 

      
[Red.: Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.]

    II.

    Herrn Edvard Munch, Kristiania
 • Credit
 • 1921 Kronen
 • Juni Kat.Nr. Uebertrag 2250.-- 3825.--
 • 79 Ruhende Frau, Litho 400.--
 • 84 Frau mit Hand am Mund, Litho 300.--
 • Kr. 3250.-- 1/2 1625.--
 • 53 Herrenbildnis 〃 100.-- 50.--
 • 27. 35 Mädchen auf der Brücke, H.‚ farbig,
 • 2 Ex. 〃 800.--
 • 42 Löwenbändiger, Litho 400.--
 • 78 Frauenbildnis, Litho 2 〃 600.--
 • 31 Herrenbildnis, Rdg. 300.--
 • 37 Sitzende Frau, Litho 300.--
 • 39 Liegende Frau, Litho, farbig 400.--
 • 48 Menschengruppe auf dem Platz, H. 200.--
 • 60 Die letzte Stunde, H. 300.--
 • 70 Französin, Rdg, 200.--
 • 80 Ernte, H. 300.--
 • Kr. 3800.-- 1/2 1900.--
 • Juli
 • 5. 37 Sitzende Frau, Litho Kr. 300.--
 • 42 Löwenbändiger, 〃 400.--
 • 80 Ernte, H. 300.--
 • 84 Frauenkopf mit Hand am Mund, Litho 300.--
 • Kr. 1300.--
 • 13. 65 Zwei Köpfe, H., farbig, 300.--
 • Kr. 1600.-- 1/2 800.--
 • August
 • 23. 35a Mädchen auf der Brücke, H., schwarz Kr. 300.--
 • 38 Liegende Frau, Litho, gross 500.--
 • 40 Zwei Menschen, Rötel, Litho 500.--
 • 52 Mann und Frau, Rdg. 200.--
 • 54 Kinderköpfchen, 〃 100.--
 • 56 Kokotten am Tisch, Rdg. 200.--
 • 70 Französin, 〃 200.--
 • 74 Damenbildnis mit Hut 〃 200.--
 • 75 Strassenszene 200.--
 • Kr. 2400.-- 1/2 1200.--
 • Sept.
 • 6. 69 Zwei Männer Kr. 150.--
 • 84 Frau mit Hand am Mund 300.--
 • Kr. 450.-- 1/2 225.--
 • Okt.
 • 8. 10 Bildnis Kollmann Kr. 100.--
 • 77 Menschenpaar am Wasser 200.--
 • Uebertrag Kr. 300.-- 9625.--

 

      
[Red.: Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.]

26. Oktober 1921     III.

    Herrn Edvard Munch, Kristiania
 • Credit
 • Kronen
 • 1921 Kat. Nr. Uebertrag 300. -- 9625.-
 • Okt.
 • 8. 42 Löwenbändiger, Litho 400. --
 • 37 Sitzende Frau 〃 300. --
 • Kr. 1000.--
 • 1/2 500. --
 • 21. 36 Apfelpflücker Kr. 300.-- 〃 150. --
 • 38 Liegende Frau 500.-- 〃 250. --
 • 89 Der Wanderer 500.-- 〃 250. -- 115O.--
 • Kr. 10775.-