Munchmuseet, MM K 4990

MM K 4990, Munchmuseet. Datert 06.10.1913. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch.
    Grimsrød,
    Jeløen pr. Moss.


    
Solhaug 6–10–13.    Kjære Edvard!


    1000 tak for den deilige frugt.
Tante og Inger sendte mig endel
frugt af det, de havde faaet
af dig, saa jeg idag sender dem
endel af det, jeg har faaet.
Den 29. sept. skrev jeg et
brev til dig med adresse Jeløen
pr. Moss. Jeg haaber det er kommet.
Jeg venter dit svar paa det. Dette kort
er fra Olav Ryes plads. Den
4de gaard fra høire side
er nr. 48 hvor vi har boet.

 

      
[Red.: ]