Munchmuseet, MM K 4882

MM K 4882, Munchmuseet. Datert 29.10.1933. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
29-10-33    Kjære Edvard


    Det hyggeligste av alt er at du har for-
talt om papa. Han var så optatt av dig under
vore siste spaserture. Det er roligt for mig
ikke å tenke på flytning. Dyrt er det nok,
men oprykning kan koste mere. Det var så
snilt av dig å ville ha mig engang til middag,
det skal bli morsomt å smake på fruens lavning.
Det har vært en stor glede å utdele epler, men
nu er det nok best for begge å hvile en stund.
Datter av bokhandler Villas Hansen har slekts-
register over familien Holm. Hun har kanske
sendt Thiis oplysninger. V. H. var tremenning
av mama.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.