Munchmuseet, MM K 4359

MM K 4359, Munchmuseet. Datert 22.06.1933. Brev fra Carnegie Institute.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: Kvittering for kunstverk innlevert til utstilling]


    R E C E I P T

    I, GUILLAUME LEROLLE, 83 rue de Lille, Paris, acting
as representative of the Carnegie Institute of Pittsburgh,
acknowledge the receipt of two pictures by Mr. EDVARD MUNCH
entitled as follows:
  • «Sick Child» insured for the value of Nor.krs. 18.000
  • «Seated Nude» 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.000

    These two pictures having been delivered in care of
Adams Express to be ultimately sent to Pittsburgh, are to be
exhibited with the Thirty-first International Exhibition organised
by the Carnegie Institute.

    

Paris, June 22, 1933.

    Guillaume Lerolle