Munchmuseet, MM K 4331

MM K 4331, Munchmuseet. Datert 10.11.1910. Brev fra Kunsterklubben "MANES".

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
SPOLEK VÝTVARNÝCH
UMELCU «M A N E S»
V PRAZE, VODICKOVA 38


    
V. PRAZE, 10/XI 1910.    Monsieur,


    Nous arrangons dans notre pavillon depuis 2/I. 1911 jusqau’au
15 Marz une ecposition artistique. Nous Vous serions très reconnai-
sants si Vous pouviez participer à notre exposition. –

    Le transport /par petite vitesse/ et l’assurance a notre charge.
On est prié d’envoyer la liste des oeuvres d’art, que Vous vouliez
exposer avant le 30 Novembre 1910.

    Agréez Monsieur l’assurance de notre parfaite considération. –
    
    Sécretariat de la
Société des artistes «MANES».
    Paysage 1200 Frcs
1300 Frcs