Munchmuseet, MM K 4329

MM K 4329, Munchmuseet. Datert 04.03.1909. Brev fra Kunsterklubben "MANES".

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur
    Edvard Munch
    artiste peintre
    Kopenhagen
    Kochsvej 21.

 

      
SPOLEK VYTVARNYCH UMELCU MANES
V PRAZE II,
VODICKOVA 38


    
Prague, 4/III, 1909.    Monsieur!


    Nous vous prions de vouloir bien
prendre connaissance que les oeuvres pour
l’exposition «Manes» soivent tre arrives
jusqu’au 1 avril 1909.

    Veuillez agréer, Monsieur, l’hom-
mage de notre consideration distinguée.

    
    «Manes».