Munchmuseet, MM K 3730

MM K 3730, Munchmuseet. Datert 22.08.1927. Brev fra Ludwig Wilhelm Gutbier, Galerie Ernst Arnold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Edward Munch
    Villa Eksly.
    Skoijen bei Oslo

Dresden 22/8 1927


    Wäre ihnen kolossal dankbar
wenn sie erlauben rotes Haus 8000.

    Verkaufen erbitte freundliche zusage
    
    Gutbier