Munchmuseet, MM K 3671

MM K 3671, Munchmuseet. Datert 10.02.1894. Brev fra W.& Co. Spedition - Commission - Incasso Marzillier.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    H. Ed. Munch
    Genre-Maler
    Hier– W
    Kurfürstendamm
    121. –

 

      
    
    Herrn Ed. Munch
    Hier
Berlin den 10/2 94

Kunst-Abtheilung

    Wir schreiben Ihnen ganz
ergebenst mit, daß die
4. Kisten ab Dresden heute
angekomme sind & wir
dieselbe auf Lager zimmer
haben. Die Fracht-Auslagen
& ‹Sperre› betragen bis
tragen M 25. 15d

    
    Hochachtend
    W. Marzillier & Co.
von  … g