Munchmuseet, MM K 3633

MM K 3633, Munchmuseet. Datert 14.01.1904. Brev fra Max Liebermann, Walter Leistikow, Berliner Secession.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
BERLINER SECESSION
KANT-STRASSE 12. NEBEN DEM THEATER DES WESTENS.


    
BERLIN-CHARLOTTENBURG, DEN 14. Jan. 04.


    Herr
    Edvard Munch,
    Hier


    Sehr geehrter Herr!


    Wir beehren uns Ihnen erg. mit-
zutheilen, dass Sie in der Generalver-
sammlung vom 12 ds. zum
      Ordentlicher Mitglied
gwählt wurden.

    
    Hochachtungsvoll
    BERLINER SECESSION.
Max Liebermann
Walter Leistikow