Munchmuseet, MM K 3485

MM K 3485, Munchmuseet. Datert 27.01.1902. Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Munck
    Maler
    Hier Lützowstrasse 82

 

      
Paul Cassirer

    
den 27.I.02
35. Victoriastrasse
Berlin W.    Herrn Munk ‹Hier›


    Es sind von Norwegen 2 Kisten
für Sie bei mir angekamnen;
‹Fracht› mit M 82,50 habe ich für Sie voraus-
lagt, wollen Sie bitte über die Kisten Ihre
Verfügung treffen.

    
    Hochachtend
Paul Cassirer
Berlin W.
Victoriastrasse 35.