Munchmuseet, MM K 3484

MM K 3484, Munchmuseet. Datert 17.12.1901. Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
     … 
    Eduard Munk
    W.
    Lützowstr. 82.

 

      
Paul Cassirer

    
35. Victoriastrasse
Berlin W.
d. 17.12.01    Herrn Eduard Munk, Hier
Sehr geehrter Herr!


    Ich werde mir erlauben Sie Sonntag
vormittags 11 Uhr aufzusuchen.

    
    Hochachtungsvoll
Paul Cassirer