Munchmuseet, MM K 3434

MM K 3434, Munchmuseet. Datert 02.02.1906. Brev fra Cecilie von Wedel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    \nachs. Kais. Augusta/
    \Hotel/
    \Weimar/
    \ …  3/2 /
    
    Herrn
    Edvard Munch
    \3/2 Weimar/
    \Hotel Kaiserin Augusta/
    Bad Elgersburg
    Thüringen    Vi er nu her
igjen, der er deilig
vinterveir. Vil De
ikke komme?
Professor Auerbach
er også her. Vi bli-
ver nogle dager.
Jeg vil male her
Jeg haaber paa
gensyn

    
    C Wedel