Munchmuseet, MM K 3330

MM K 3330, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

\nach Salzschlirf/ hinreisen zu können. Frei-
lich weiss ich noch nicht, ob
ich die dazu nöthige Verlän
gerung meines Urlaubs be-
komme.

    
    Mit herzlichen Grüssen
von meiner Frau und den
Kindern

    Ihr
alter Freund
Schiefler