Munchmuseet, MM K 3114

MM K 3114, Munchmuseet. Datert 25.04.1907. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Berlin Charlottenburg
    Hotel Hippodrom
    Am Knie

 

      
    
Hamburg 25/4    Lieber Herr Munch


    Bitte umgehend um Ihre
Adresse, da ich wegen der Spedi
teurangelegenheit Ihnen zu
schreiben habe.

    Denken Sie daran, die Platte
mit meinem Portrait an Sabo zu
geben?
  Herzlichst Ihr Schiefler