Munchmuseet, MM K 3111

MM K 3111, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Lieber Freund


    Wir sind eben angekommen und
freuen uns auf das Wiedersehen.
Wir wohnen hier benachbart im Zentral
hotel
. Bitte hinterlassen Sie Nachricht
wo wir Sie treffen. Wir gehen jetzt
2½ Uhr – in Ihre Ausstellung.

    
    Ihr
Schiefler    Zentralhotel
    Zimmer 251