Munchmuseet, MM K 3110

MM K 3110, Munchmuseet. Datert 13.02.1907. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Berlin
    Habsburger-Hof
    (Beim Anhalter Bahnhof)

 

      
    
    Lieber Herr Munch!


    Wir sind leider durch ein Unwohl-
sein meiner Frau verhindert, mor-
gen nach Berlin zu fahren. Ich
gebe noch weitere Nachricht.

    
    Besten Gruss
    Ihr
Schiefler


Hbg. 13/2.