Munchmuseet, MM K 3058

MM K 3058, Munchmuseet. Datert 30.04.1904. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    adr. Herrn Dr med Linde
    Lübeck
    Ratzeburger Allé

 

      
    
Hamburg 30/4    Lieber Herr Munch


    Dank für Ihre Karte. Ich reise
Sonnabend 7/5 nach Hannover
Montag und Donnerstag habe ich
Sitzung; bin Mittwoch 2–4 verhin
dert Dienstag passte mir am besten

    
    Herzl. Gruss
    Ihr Schiefler