Munchmuseet, MM K 3050

MM K 3050, Munchmuseet. Datert 10.11.1903. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edv. Munch
    Berlin W.
    Lützowstraße

 

      
    
Oberstr. 52, den 10. Nov. 03.    Lieber Herr Munch,


    die Adresse von Herrn
Henry P. Newman ist Hbg = Win
terhude, Blumenstraße 43.

    
    Mit herzlichem Gruß
    Ihr
Schiefler