Munchmuseet, MM K 2950

MM K 2950, Munchmuseet. Datert 27.11.1894. Brev fra Richard Mengelberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Richard Mengelberg,
    Berlin S.O.,
    Brücken-Straße 6 a.

    
    Herrn Ed. Munch
    W.
    Elsaßerstr. Englischestr.
    23 II 

      
    
    Lieber Munch!
 Willst Du
uns das Vergnügen machen,
morgen 6 Uhr zu Tisch bei
uns zu sein? – Brünicke
aus Hamburg ist hier u. wird
sich freuen Dich zu sehen,
ebenso wie

    
    Dein bestens
grüßender

    R. Mengelberg

27/11.94.