Munchmuseet, MM K 2916

MM K 2916, Munchmuseet. Datert 28.04.[????]. Brev fra Julius Meier-Graefe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mr E. Munch
    32 rue de la Santé
    E.V. 

      
    
28/IV    Lieber Freund


    Das ist ganz selbstver-
ständlich, dass Du mir
nichts von den 100 frcs
abgeben kannst, habe
auch absolut nicht daran
gedacht, hat keine Eile –
Ich würde wegen des
Termins aber \an B./ schreiben
wann die Ausstellung
stattfinden soll
  Dein MG