Munchmuseet, MM K 2908

MM K 2908, Munchmuseet. Datert 12.12.1895. Brev fra Julius Meier-Graefe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    M Edvard Munch
    Grand Hotel Café
    Christiania
    Norvége 

      
    
3 rue Lallier Paris      12/12 95    Lieber Freund
 Ich bin
seit drei Wochen hier.
Was machst Du?

    In 8 Tagen wird hier der
Salon von Bing eröffnet
ich kann vielleicht ein
oder mehrere Bilder
dort von Dir unterbringen.
Schick mir etwas, zum
Beispiel das Geschrei
oder dergleichen. Starke
Sachen!
  Gruss Meier-Gr.    Kannst an meinen Spediteur
schicken Van Oppen 14 rue
Favart pour
Meier-Graefe