Munchmuseet, MM K 2902

MM K 2902, Munchmuseet. Datert 11.03.1895. Brev fra Julius Meier-Graefe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Rohr
    Herrn Edvard Munch
    Hotel Stadt Köln
    Mittelstrasse
    M.W. 

      
    
    Lieber Freund
 Sei so gut
und teile mir sofort
mit, wie groß die Hölle
Vigeland’s ungefähr
im Original ist. Frage
Vigeland, ich muss es
noch heute wissen. Wäre
mir auch haben lieb,
zu wissen, wann Vig.
geboren und wo

    
    Herzl. Gruss Dein M-G.
    Wie steht es mit Frau
Seebach? Sie will!