Munchmuseet, MM K 2850

MM K 2850, Munchmuseet. Datert 12.12.1930. Brev fra Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Meine Frau lässt noch
besonderen Gruss bestellen.

 


           

    
    Herrn
    Edvard Munch
    \Stabekk v./
    Moss
    Oslo


    
    Lieber Herr Munch,


    Zu Ihrem heutigen
Geburtstage sendet Ihnen
die Familie Linde die
herzlichsten Glückwünsche.
Die „Edvard Munchstrasse”
ist nun fertig, aber steht
noch kein Haus darauf,
wegen schlechter Zeiten.
  Mit vielen Grüssen Ihr
M Linde