Munchmuseet, MM K 2825

MM K 2825, Munchmuseet. Datert 18.11.1907. Brev fra Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lübeck 18/11 07    Lieber Herr Munch,


    Beifolgend sende ich Ihnen
die Zeitungsausschnitte mit bestem
Dank zurück. Hoffentlich sind Sie
gut angekommen. Bitte lassen
Sie bald von sich hören.
  Mit
freundlichem Gruss

    Ihr
Linde