Munchmuseet, MM K 2504

MM K 2504, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ludwig von Hofmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

LUDWIG VON HOFMANN.

 

      
    
    Werther Herr College,
 dieses Zei-
tungsblatt wollen Sie gewiss ‹zur›\zur/
Erinnerung an Ihre Berliner Lei-
den und Freuden aufbewahren –
ich schicke es Ihnen
  mit
herzlichem Gruss.

    Ihr ergebner
L. v. H.