Munchmuseet, MM K 2474

MM K 2474, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ernst Harms.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Pension Koch
    Behrensgate 2
    Tel 40140
    Herrn
    Edvard Munch
    Skoyen


    Ausländischer Kunstschriftsteller der
über skandinavische Kunst arbeitet wäre
Ihnen sehr verbunden, wenn Sie ihn zu
einem Atelierbesuch empfangen könnten

    
    Herzlichst
    Dr. Ernst Harms