Munchmuseet, MM K 2470

MM K 2470, Munchmuseet. Datert 13.04.1933. Brev fra Ernst Harms.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herr
    Kunstmaler
    Edvard Munch
    Oslo
    Ekely-Skøjen
    Norwey

 

      
    
    Postadresse: Alsfeld-Hessen-Tyskl.


    Sehr verehrter Herr Munch,


    ich erlaube mir nochmals mahnend
und bittend wegen der mir versprochenen
Photos zu schreiben, da der Herausgeber der
Zeitschrift für die Sie bestimmt waren mich
sehr drängt sie zusende z\e/rhalten für die
beabsichtigte Publikation.

    
    Ihr sehr ergebener
Dr Ernst Harms